FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Hostesky na veletrhu PRAGA 2018

Hostesky na veletrhu PRAGA 2018

  • Datum konání: 15.08.2018
  • Výchozí situace:

    V rámci mezinárodního veletrhu PRAGA 2018 zaměřeného na filatelii je třeba zajistit 10 hostesek na stánky vystavovatelů. Specifickým požadavkem byla znalost cizího jazyk (minimálně němčina a angličtina), reprezentativní vzhled a vyšší vzdělání.

  • Cíl komunikace:

    Hostesky měly za úkol informovat návštěvníky o produktech, které byli na stáncích vystavovány. Sekundárním cílem pak aktivně asistovat při běžné administrativě a provozu stánku.

  • Cílová skupina:

    Mezinárodní i domácí amatérští a profesionální sběratelé známek, obálek, pohlednic a dalších předmětů poštovní historie.

Naše řešení

Nábor hostesek byl zacílen na užší skupinu potencionálních kandidátek, které aktivně studují vyšší nebo odborné školy. V prvním kole náboru byly vyselektovány kandidátky, které splňují požadavky klienta a prošly testem znalostí cizího jazyka. V druhém kole byl klientovy předloženy profily konkrétních kandidátek pro finální výběr. V den veletrhu byly hostesky před zahájením programu proškoleny zástupcem klienta a umístěny na jednotlivé stánky dle jazykových požadavků. V průběhu veletrhu byla zajišťována supervize hostesek.

Výsledek kampaně

Z rozhovoru s vystavovateli na jednotlivých stáncích vyplynulo, že s poskytnutými službami a aktivním zapojením hostesek do propagace stánků a nabízených služeb spokojeni. U některých stánků byla v rámci nadstandartních služeb poskytnuta i překladatelská činnost, což potvrdilo kvality vybraných hostesek.

Fotografie z akce

Další vybrané reference