FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Den otevřených dveří pro EmbedIT

Den otevřených dveří pro EmbedIT

  • Datum konání: 19.04.2018
  • Výchozí situace:

    Společnost EmbedIT v rámci náboru nových pracovníku v Ostravské pobočce organizuje Den otevřených dveří s prezentací společnosti, prohlídkou pracovního prostředí a ukázkou používaných aplikací.

  • Cíl komunikace:

    Primárním cílem akce bylo informovat studenty Vysoké školy Báňské (VŠB) v Ostravě a zvát je na Den otevřených dveří, sekundárním cílem pak zvyšovat povědomí o firmě EmbedIT. 

  • Cílová skupina:

    Studenti Vysoké školy báňské - technické univerzity v Ostravě, zejména pak posluchači fakulty elektrotechniky a informatiky.

Naše řešení

Dva týmy, pohybující se na rušných místech areálu VŠB, tvořili walkingboardisté a promotéři s mobilní kávou a tácy s croissanty. První tým se zdržoval zejména před fakultu elektrotechniky a informatiky, druhý tým se pak pohyboval po areálu a oslovoval studenty ostatních fakult a také návštěvníky menzy. Studenti se na akci registrovali prostřednictvím QR kódů, které byly jednak vytištěny na walkingboardech a rovněž na distribuovaných letácích. Přítomni byli také zástupci firmy EmbedIT, kteří odpovídali na technické dotazy (např. o používaných programovacích jazycích), druhu práce, pracovním prostředí atd.

Výsledek kampaně

Během dvou dnů propagační kampaně byla oslovena většina studentů, na které byla kampaň zacílena. Studenti, kteří projevili zájem, byli buď prostřednictvím QR kódů s odkazem registrační stránky klienta zaregistrováni přímo na místě, nebo jim byly předány informace na tištěných materiálech a umožněna tak pozdější registrace.

Fotografie z akce

Další vybrané reference