FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Hostesky pro VŠEM

Hostesky pro VŠEM

  • Datum konání: 23.08.2014
  • Výchozí situace:

    Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) se chce prezentovat na hudebním festivalu BROD20 jehož je partnerem.

  • Cíl komunikace:

    Předat osloveným návštěvníkům festivalu letáček a informovat je o probíhající soutěži.

  • Cílová skupina:

    Cílovou skupinou byli mladí lidé, potenciální studenti.

Naše řešení

Místo i cíl komunikace byly jasně dané. Našim úkolem bylo vybrat příjemné usměvavé hostesky, které budou klienta reprezentovat. Dvě proškolené hostesky v barvách klienta oslovovaly návštěvníky festivalu, rozdávaly prezentační materiály, informovaly o probíhající soutěži a fotografovaly zájemce s rekvizitami.  

Výsledek kampaně

Prezentace VŠEM byla úspěšná. Většina oslovených si převzala letáček a vyslechla informace o probíhající soutěži. Většina z nich se také ochotně vyfotila s připravenými rekvizitami a zúčastnila se soutěže. 

Fotografie z akce

Další vybrané reference