FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Sběr dotazníků a promo pro Airwaynet

Sběr dotazníků a promo pro Airwaynet

  • Datum konání: 31.08.2017
  • Výchozí situace:

    Společnosti Airwaynet poskytuje služby internetového připojení v pražském regionu a hodlá zařadit do svých marketingových aktivit podlinkovou komunikaci za účelem oslovení a zvýšení počtu nových zákazníků.

  • Cíl komunikace:

    Cílem třídenní promoakce bylo oslovit nové zákazníky na předem vytipovanách místech jejich přirozeného výskytu. Primárním úkolem našich promotérů bylo vzbudit mezi potenciálními zákazníky pozornost a lákat je k vyplnění dotazníků, primárním úkolem našich hostesek pak bylo s potenciálními zákazníky dotazníky vyplňovat. Sekundárním úkolem pak bylo šířit obecné povědomí o značce a produktech klienta a rozdávat jeho propagační materiály.

  • Cílová skupina:

    Respondenti (B2C segment) s potřebou řešit aktuální situaci svého internetového připojení v domácím prostředí.

Naše řešení

Čtyřčlenný promo tým se skládal ze dvou promotérů / walkingbardistů a dvou hostesek. Tým se pohyboval na frekventovaných místech, aktivně oslovoval cílovou skupinu, se kterou vyplňoval dotazníky, jejichž cílem bylo získat bližší informace o potřebách respondentů a kontakty na potenciální zákazníky. Walkingboardisté měli na zádech umístěné prosvětlené panely s brandem klienta a výzvou k vyplnění dotazníku. Vyplněné dotazníky tým předával koordinátorovi akce, který je vždy po ukončení směny naskenoval a odeslal e-mailem klientovi. Tým byl oblečen v barvách klienta (tričko, kšiltovka) a za vyplněný dotazník předával potenciálním zákazníkům drobný dárek (propisku). Dotazník byl sestaven tak, aby bylo možné hned po první otázce odfiltrovat ty zákazníky, které pro klienta nepředstavují potenciál – s těmito respondenty bylo dotazování ihned ukončeno. Tým byl náležitě proškolen tak, aby dotazování bylo co nejefektivnější.

Výsledek kampaně

Promoakce byla rozvržena do tří dnů, každý den promotým pracoval 4 hodiny. Za celou dobu bylo s respondenty vyplněno a klientovi zasláno celkem 147 dotazníků. Jejich předtříděním vznikly 2 skupiny dotazníků: Skupina „Zájem“ reprezentovala ty respondenty, kteří vyjádřili zájem o kontaktování ze strany klienta a uvedli na sebe kontakt (telefonní číslo nebo e-mail). Ve skupině ostatní byli zařazeni ti respondenti, kteří sice uvedli svého současného poskytovatele internetu, ale neměli zájem o kontaktování ze strany klienta s konkurenční nabídkou, případně odmítli na sebe pokytnout kontaktní údaje. Mimo to byly rozdány tisíce propagačních letáků a prostřednictvím sdělení na walkingboardech osloveny desetitisíce potenciálních zákazníků.

Fotografie z akce

Další vybrané reference