FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Fiktivní deratizace v Kraft Foods

Fiktivní deratizace v Kraft Foods

  • Datum konání: 28.03.2013
  • Výchozí situace:

    Marketingové oddělení Fidorky, která spadá do rodiny produktů Kraft Foods, čas od času pro své kolegy tajně připravuje „vykutálené rošťárny“. 1. duben je ten správný čas právě pro takovou akci.

  • Cíl komunikace:

    Cílem je nachytat kolegy. 

  • Cílová skupina:

    Zaměstnanci Kraft Foods.

Naše řešení

Kraft Foods jako potravinářská společnost má i v administrativním zázemí vzorky svých výrobků. Ty jsou lákadlem pro potravinové moly a právě z toho vyplynul námět „vykutálené rošťárny“ – Krotitelé molů aneb fiktivní deratizace. O tom, že deratizace je fiktivní, však zaměstnanci nesměli mít ani tušení J. Do akce bylo zasvěceno jen pár klíčových osob. Všichni zaměstnanci obdrželi oficiální informativní e-mail, že na základě stížnosti na přemnožení molů proběhne v kancelářích společnosti chemické odmolování - čištění koberců a prostor. V návaznosti na plánovanou deratizací je potřeba informovat všechny, kdo tento den vstupují do kanceláří včetně návštěv, o situaci a nutnosti nosit igelitové návleky na botách. Tento úkol plnili naši nastrčení deratizátoři, kteří byli již od ranních hodin rozestavěni u vchodů do kanceláře, informovali, rozdávali návleky a kontrolovali jejich nošení. Deratizátoři museli působit stoprocentně věrohodně, proto jsme vybírali agenty středního věku s hereckými dispozicemi, zaškolili jsme je, co říkat a dělat, a oblékli je do kombinéz, roušek a návleků. U všech vchodů také byly desinfekční rohože. Před ukončením akce agenti obcházeli kanceláře jako kontrola. Při této příležitosti zaměstnancům prozradili, že akce deratizace byla „vykutálená rošťárna“ od Fidorky. Celá akce byla průběžně, včetně reakcí zaměstnanců, natáčena skrytou kamerou.

Výsledek kampaně

Na základě postřehů našich agentů a supervizora hodnotíme akci jako vydařenou, což potvrzují i autentické reakce zúčastněných: „Jako musím uznat, že jste byli neoblomní.“ „A já kolegům z marketingu nevěřila, že je to jen nějaká legrace.“ „Fakt jste byli dost věrohodní. Koberce se tedy čistily nebo ne?“  „Tak to se povedlo!“

Fotografie z akce

Další vybrané reference