FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Světový den plicní hypertenze

Světový den plicní hypertenze

  • Datum konání: 26.04.2014
  • Výchozí situace:

    Při příležitosti Světového dne plicní hypertenze pořádá sdružení pacientů s touto nemocí osvětové akce, kde se veřejnost může seznámit s touto vzácnou nemocí a její prevencí. Tento rok se rozhodlo akci pojmout v netradičním duchu. 

  • Cíl komunikace:

    Hlavním komunikačním cílem bylo rozšířit povědomí o plicní hypertenzi a její prevenci a zároveň možnost zjistit svou aktuální kondici.

  • Cílová skupina:

    Cílovou skupinou byli všichni kolemjdoucí, protože tato nemoc postihuje lidi bez rozdílu pohlaví a věku.

Naše řešení

V rámci akce „Světový den plicní hypertenze“ bylo stěžejní zajistit informační centrum, kde kolemjdoucí získají informace o plicní hypertenzi a které upoutá pozornost. Místo akce bylo předem dané, a to Hradčanské náměstí, kde je velká koncentrace lidí. Informační centrum jsme umístili do dvou otevřených stanů, které byly zřetelně označeny potištěnými bočnicemi a roll-upy. Zde byl dostatečný prostor pro vytvoření zázemí pro diskuzi se zástupci Sdružení pacientů s plicní hypertenzí a odborníky z řad lékařů i možnost se schovat při nepřízni počasí. Před stany jsme umístili sportovní vybavení – rotoped, steper apod., kde si zájemci mohli zatrénovat, a po té si nechat změřit „dech“ a zjistit zda mají dispozice k plicní hypertenzi. Akcí provázela moderátorka, která v českém a anglickém jazyce zvala veřejnost k info centru. Zvát kolemjdoucí pomáhaly ještě dvě hostesky stylizované jako trenérky (čelenka, obrandované tričko, legíny, píšťalka). V prostojích se hostesky stávaly aktivními účastníky, jezdily na rotopedu, nechávaly si měřit „dech“ apod., a tak inspirovaly přihlížející, aby se také aktivně zapojili.

Výsledek kampaně

Akce návštěvníky Pražského hradu velmi zaujala. Několik stovek lidí se účastnilo samotného měření, jiní se jen přidali a závodili mezi sebou nebo si zablbli s gymnastickými míči apod. Akce dostála svého cíle a provázela ji dobrá nálada.

Fotografie z akce

Další vybrané reference