FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Walkingboardy pro BLESKmobil

Walkingboardy pro BLESKmobil

  • Datum konání: 02.05.2013
  • Výchozí situace:

    BLESKmobil jako první český virtuální operátor rozdává volání a vítá konkurenci. Promo akce probíhají souběžně ve dvou městech - Praze a Ústí nad Labem.

  • Cíl komunikace:

    Získat nové zákazníky a zvýšit povědomí o BLESKmobilu.

  • Cílová skupina:

    Všichni, kdo využívají předplacené volání.

Naše řešení

Pro promo akce jsme v obou městech zvolili velmi frekventovaná místa, kde se pohybují potenciální zákazníci – Anděl a Mírové náměstí. Na těchto místech se pohybovali čtyři promotéři s Walkingboardy, které sami o sobě poutají velkou pozornost, a v tričku BLESKmobil, rozdávali předplacené SIM karty, jako kameloti provolávali hesla o výhodném volání a aktivně oslovovali potenciální zákazníky. Zájem o předplacené SIM karty byl obrovský, všechny se rozdaly během prvních hodin akce, v Praze se zájemci o karty skoro poprali. V Praze akce ještě pokračovala přivítáním konkurence – dalšího virtuálního mobilního operátora, který vstoupil na český trh.  Akce se nesla v pozitivním duchu a probíhala také na Andělu, kde sídlí provozovatel konkurenčního virtuálního operátora. Čtyři promotéři s Walkingboardy v tričku BLESKmobil se pohybovali před sídlem provozovatele konkurence a v jeho okolí, provolávali hesla: „1. virtuální mobilní operátor vítá dvojku“ a „Přejeme dvojce alespoň polovinu našeho úspěchu“, rozdávali letáčky a informovali kolemjdoucí o výhodném volání.

Výsledek kampaně

Během třídenní akce jsme v Praze a Ústí nad Labem přímo oslovili více než 5.500 lidí, kterým byl předán letáček nebo SIM karta. Několik dalších tisíc pak bylo osloveno samotným sdělením na Walkingboardech. Přivítání konkurence proběhlo v poklidu a pozitivně i ze strany konkurence. V určité chvíli nastalo úsměvné setkání našich promotérů s promotéry konkurence, navzájem se přivítali, představili, vyměnili si letáčky a společně se vyfotili. Akce byly úspěšné a splnily svůj cíl.

Fotografie z akce

Video z akce

Další vybrané reference