FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Dotazníková akce pro ADP

Dotazníková akce pro ADP

  • Datum konání: 13.07.2015
  • Výchozí situace:

    Firma ADP rozšiřuje svůj pražský tým o pracovníky s francouzským jazykem. Skrze dotazníkovou akci chce zmapovat pracovní trh a nalézt nové potencionální talenty.

  • Cíl komunikace:

    Dotazovat se cílové skupiny, lidí žijících v Praze a spadající do věkové skupiny vysokoškoláku a produktivního věku, nejlépe ovládajících také francouzský jazyk.

  • Cílová skupina:

    Lidé v produktivním či vysokoškolském věku a žijící v Praze, ovládající cizí jazyky, nejlépe francouzštinu.

Naše řešení

Jelikož lokalita a další proměnné byly již předem dány. Pro úspěch celé akce tak byl zásadní výběr promotérů. Dvoučlenný team musel splňovat požadavky na proaktivitu a příjemné vystupování. Jedině tak mohlo být docíleno úspěšné sesbírání požadovaného kvanta odpovědí.

Výsledek kampaně

Podařilo se nám najít a oslovit každý den více než 60 reprezentatů dané cílové skupiny. Důležitý byl zejména důraz na kvalitu respondenta, kvantita v tomto případě byla druhotná.  

Fotografie z akce

Další vybrané reference