FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > SOS Dětské vesničky

SOS Dětské vesničky

  • Datum konání: 05.12.2015
  • Výchozí situace:

    Základním východiskem je realizace mobilního týmu a zázemí, které se uplatní na kulturně-společenských akcí pro veřejnost, především pak interakce se sociálně smýšlející veřejností. 

  • Cíl komunikace:

    Oživení probíhající mediální kampaně "Darujte pravidelně, aby...", která vyzývá k pravidelnému dárcovství. Úkolem promo akce je přímé oslovení veřejnosti - potencionálních dárců.

  • Cílová skupina:

    Hlavní cílovou skupinou jsou bonitnější lidé v produktivním věku (25+), ale také lidé s vyšším sociálním cítěním.

Naše řešení

Klasický koncept promo stánku s hosteskou zástupce SOS dětské vesničky doplňují živé sochy, které ztvárňují postavy z kampaně, tj. fotbalista a tanečnice. Živou sochu ztvárňuje dospělá osoba. Živé sochy poutají dostatečnou pozornost a zájem, lidé zastavují, a tak mají promotérky prostor k oslovení a poskytování informací. 

Prezentace je umístěna na kulturně-společnských akcích, v prostorách komerčních kancelářských nebo nákupních center s vysokou průchodností. Příkladem je pražské výstavište v rámci výstavy pro milovníky psů a zvířat (vysoká průchodnost a lidé pečující o domácí mazlíčky mají také vyšší sociální cítění), kancelářské centrum (více komerčních subjektů na jednom místě s vysokým počtem kanceláří/zaměstnanců), adventní koncerty (čas Vánoc je časem pro charitu), apod.

Výsledek kampaně

V současné době se daří rozšiřovat nejen řady jednotlivců - drobných dárců, ale také díky načasování ke konci roku, se daří oslovovat firemní dárce, kteří tvoří své CSR rozpočty na následující kalendářní rok.

Fotografie z akce

Další vybrané reference