FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Walkingboardy pro DP

Walkingboardy pro DP

  • Datum konání: 27.03.2013
  • Výchozí situace:

    Dopravní podnik hl.m. Prahy plánuje na období od 30. března do 1. dubna 2013 výluku na trase metra „C“, a to mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání, v tomto úseku je zavedena náhradní autobusové doprava XC.

  • Cíl komunikace:

    Dopravní podnik hl.m. Prahy potřebuje o této skutečnosti informovat cestující na daném úseku.

  • Cílová skupina:

    Cestující, kteří pravidelně cestují na daném úseku trasy „C“.

Naše řešení

Největší koncentrace cestujících, kteří daný úsek trasy „C“ využívají, je přímo ve stanicích metra, kde je plánována výluka. Lidé zde nastupují, vystupují nebo přestupují, proto jsme pro info akci zvolili konkrétní stanice metra, jmenovitě Muzeum, I.P. Pavlova, Vyšehrad a Pražského povstání. Na nástupištích těchto stanic se v daný čas dle stanoveného harmonogramu pohybovali dva promotéři s Walkingboardy a informačními letáčky, aktivně oslovovali cestující, informovali je o plánované výluce a náhradní autobusové dopravě a rozdávali letáčky s informacemi. Na první pohled pozornost cestujících nejvíce upoutávaly Walkingboardy, které jsou podsvícené led světlem (CLV).

Výsledek kampaně

Během dvou dnů jsme v pražském metru přímo oslovili cca 1 700 cestujících, kteří obdrželi letáček a doprovodné informace. Další cestující byli osloveni samotným Walkingboardem, který v prostorách metra poutal velkou pozornost. Akce tak splnila svůj cíl a cestující reagovali pozitivně.

Fotografie z akce

Video z akce

Další vybrané reference