FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Guerilla Incheba

Guerilla Incheba

  • Datum konání: 07.09.2012
  • Výchozí situace:

    Firma Incheba Praha jako každoročně pořádala veletrh kosmetiky a kadeřnictví Interbeauty Prague 2012 na Výstavišti Praha – Holešovice. Jelikož se ve stejném termínu konal obdobný veletrh v Praze Letňanech, potřebovala firma upozornit na svůj veletrh. K tomu využila prezentace pomocí dvou walkingboardistů, kteří v prostorách metra Letňany upozorňovali na veletrh Interbeauty Prague.

  • Cíl komunikace:

    Upozornit cestující a návštěvníky konkurence na probíhající veletrh.

  • Cílová skupina:

    Potenciální návštěvníci konkurenčního veletrhu.

Naše řešení

  Pro akci byla vybrána stanice metra Letňany, kam přijíždí většina návštěvníků konkurenčního veletrhu. Zde walkingboardisté aktivně rozdávali letáky a informovali o probíhajícím veletrhu. Aby bylo na akci dostatečně upozorněno, promotéři měli na zádech walkingboardy s nápisem „Jste tu špatně. Veletrh Interbeauty je v Holešovicích“, což poutalo nejvíce pozornosti. Hned první den akce se walkingboardistů všimla také konkurence. Shodou okolností byli promotéři i s walkingboardy politi vodou. Po dohodě s klientem jsme se rozhodli v akci nejen pokračovat, ale celý incident také využít k vygenerování žádoucí publicity. Byla tak obratem vydána tisková zpráva, která byla rozeslána relevantním marketingovým a ekonomickým médiím s tím, že zde byl dán také prostor k vyjádření klienta. Druhý den se tak v prostorách stanice metra Letňany objevili promotéři konkurence. Byli však brzy vykázáni městskou policií, protože neměli, na rozdíl od našich walkingboarditů, povolení k promo aktivitám v prostorách MHD.

Výsledek kampaně

Akce byla klientem hodnocena s povděkem. Bylo efektivně rozdáno cca 6500 letáků. Incident se podařilo využít k žádoucí publicitě a podpoře veletrhu klienta. Rozhodující bylo i povolení k rozdávání letáků v prostorách metra, které bylo rozhodujícím náskokem před konkurencí.

Fotografie z akce

Další vybrané reference