FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Čističi bot pro O2

Čističi bot pro O2

  • Datum konání: 19.12.2013
  • Výchozí situace:

    Prodejna Telefonica O2 v Hradci Králové připravila pro nové i stávající zákazníky speciální předvánoční akci „Rozdáváme dárky“.

  • Cíl komunikace:

    Upozornit zákazníky na probíhající akci „Rozdáváme dárky“ a nasměrovat je do prodejny Telefonica O2.

  • Cílová skupina:

    Ženy a muži bez rozdílu věku, drobní podnikatelé a firmy.

Naše řešení

Abychom upoutali pozornost, vytvořili jsme v obchodním centru, kde je v předvánočním období velká koncentrace lidí, V.I.P. místa na čištění bot. Z našich agentů jsme pak udělali V.I.P. čističe bot. Ti zájemcům zdarma čistili boty, informovali je o probíhající akci v prodejně Telefonica O2, zvali je k její návštěvě a rozdávali drobné dárky. Jako suport v okolí čističů fungovali hostesky, které zvali k čištění bot zdarma, informovali o probíhající akci a rozdávali tištěné informace. Všichni promotéři i hostesky byli oblečeni v barvách Telefonica O2.

Výsledek kampaně

Díky akci „Čističi bot“ se rozšířilo povědomí o prodejně Telefonica O2 v Hradci Králové, jejích službách a probíhající předvánoční akci „Rozdáváme dárky“. Během dvoudenní akce jsme přímo oslovili cca 800 lidí, další pak byli sekundárně osloveni děním na stanovištích. 

Fotografie z akce

Další vybrané reference