FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Distribuce pozvánek pro STEP IT

Distribuce pozvánek pro STEP IT

  • Datum konání: 18.04.2017
  • Výchozí situace:

    STEP IT Academy pořádá den otevřených dveří Junior počítačové akademie a potřebuje o této akci informovat svou cílovou skupinu.

  • Cíl komunikace:

    Prostřednictvím propagačních letáků informovat děti a jejich rodiče o dni otevřených dveří Junior počítačové akademie a pozvat je na tuto akci.

  • Cílová skupina:

    Děti ve věku 9 - 14 let a jejich rodiče.

Naše řešení

Po dohodě s klientem bylo rozhodnuto oslovovat cílovou skupinu v jejich přirozeném prostředí. Bylo vytipováno 20 škol v oblasti, kde klient pořádá počítačové kurzy. Čas promoakce byl zvolen v ranních hodinách, tedy v době, kdy jsou děti a jejich rodiče zastiženi při příchodu do školy. V týdnu před akcí byly všechny školy jednak obvolány telefonicky a zároveň osobně navštíveny, aby bylo ověřeno, že navržený čas promoakce odpovídá výskytu cílové skupiny u škol. Vlastní promoakce byla rozdělena do dvou dnů. Koordinátor se sešel s jednotlivými promotéry v časných ranních hodiných, rozdal promotérům propagační materiály a přidělil každému promotérovi jednu školu. Vlastní akce u škol probíhaly cca 1,5 hodinu, po ukončení se všichni promotéři opět sešli s koordinátorem a předali si zkušenosti a vyhodnotili efektivitu.  

 

Výsledek kampaně

V průběhu akce se podařilo rozdat na 7 000 ks letáků. Nerozdané letáky se z větší části podařilo umístit do škol na recepci a nástěnky u vchodu. 

Fotografie z akce

Další vybrané reference