FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Walkingboardy pro Sberbank

Walkingboardy pro Sberbank

  • Datum konání: 09.09.2013
  • Výchozí situace:

    Banka Sberbank připravila pro své klienty řadu odměn a této této skutečnosti chce klienty informovat.

  • Cíl komunikace:

    Upozornit potencionální klienty na připravené odměny, služby a pobočky banky.

  • Cílová skupina:

    Ženy a muži v produktivním věku, 25 – 60 let.

Naše řešení

V okolí poboček po celé Praze se pohybovali čtyři promotéři s Walkingboardy, oblečeni v barvách Sberbank. Aktivně oslovovali potenciální klienty, informovali je o odměnách, výhodách a službách banky a odkazovali je na konkrétní pobočky. Promotéři také rozdávali letáky s konkrétní nabídkou jednotlivých produktů. Již na dálku na první pohled nejvíce upoutávaly Walkingboardy s nápisem: „Odměny na Vás čekají na pobočce …“ . 

Výsledek kampaně

Během čtrnáctidenní kampaně jsme okolí poboček přímo oslovili přibližně 5 600 lidí, kterým byl předán letáček. Další kolemjdoucí byli osloveni samotným sdělením na Walkingboardech (pozastavení, apod.). Walkingboardy poutaly pozornost obecně (otočení, pozastavení apod.). 

Fotografie z akce

Další vybrané reference