FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Srdce Bayer

Srdce Bayer

  • Datum konání: 29.06.2012
  • Výchozí situace:

    Firma Bayer společně s dalšími organizacemi pořádá prevenční dny proti mozkové mrtvici. Celou akci doprovází velké nafukovací průchozí srdce, které má být vhodně umístěno v prostředí, kde je zvýšená koncentrace lidí. U srdce se měří fibrilace síní ovlivňující rizika postihnutí touto nemocí.  

  • Cíl komunikace:

    Stěžejním smyslem akce je přimět co nejvíce lidí, aby se nechali preventivně vyšetřit, zda nejsou ve skupině pacientů ohrožených fibrilací síní, která je jedním z nejvyšších rizik postihnutí mozkovou mrtvicí.

  • Cílová skupina:

    Vzhledem k tomu, že mozková mrtvice se může vyskytnout již v mladistvém věku, cílovou skupinou jsou „kolemjdoucí“ ve věku od 18-ti let až do stáří.

Naše řešení

Jedním z hlavních úkolů je zajistit vhodné místo s dostatečnou koncentrací lidí, které je dobře dostupné a velké nafukovací srdce (součást akce) v prostoru nebude překážet. Jako nejideálnější prostor je zvolený vestibul hlavního nádraží v Praze. Před vstupem do průchozího srdce jsou měřící stanice, kde si kolemjdoucí mohou nechat preventivně zjistit, zda patří do rizikové skupiny se sklonem k postižení mozkovou mrtvicí. Případné naměřené výchylky mohli „pacienti“ dále zkonzultovat s příslušným odborným lékařem nebo v případě již proběhlého postižení konzultovat léčení následků se sdružením ICTUS. Jelikož bylo nafukovací a průchozí srdce hodnoceno jako zajímavá školní pomůcka, byly na akci pozvané školy, aby si naživo žáci zjistili, jak opravdové srdce funguje. Bezpečný průběh celé akce zajišťovala hosteska, která zároveň všem příchozím podávala informace o konané akci. Jako podpora Dne srdce, jak se akce celá akce veřejně jmenovala, fungovaly chodící walkingbordy rozdávající letáky, jejichž součástí byly nejdůležitější informace o mozkové mrtvici a fibrilaci síní.

Výsledek kampaně

V závislosti na počtu změřených návštěvníků byla akce považována klientem za velmi úspěšnou. Na základě pozvánky se zúčastnila řada škol, která si srdce jako učební pomůcku velice pochvalovaly. Prevenční měření na základě nalezených reklamních inzerátů v novinách vyhledávali i mimopražští. Pro ty byla lokace na hlavním nádraží obzvlášť výhodná. Během akce byla zjištěna řada fibrilací, o kterých „pacient“ nevěděli a díky prevenční akci mohli zabránit případnému náhlému postihnutí mozkovou mrtvicí.

Fotografie z akce

Video z akce

Další vybrané reference