FAQ
Pronájem lidí > Naše akce > Distribuce letáků pro PSN

Distribuce letáků pro PSN

  • Datum konání: 01.07.2015
  • Výchozí situace:

    Pražská správa nemovitostí chce obeznámit šiřší veřejnost o možnostech výhodné investice do "investičních bytů".

  • Cíl komunikace:

    Upozornit cílovou skupinu na možnost investice do nemovitostí skrze PSN.

  • Cílová skupina:

    Osoby starší 18. let, střední třída.

Naše řešení

Naším úkolem bylo rozdistribuovat 15 000 ks letáků Pražské správy nemovitostí, jež upozorňovaly na možnost výhodného zhodnocení úspor přes tvz. "investiční byty".

Pro distribuci letáků byly zvoleny místa kde se vyskytuje ve větší míře cílová skupina, tedy obyvatelé, kteří mají potenciál disponovat úsporami.

Výsledek kampaně

Podařilo se efektivně cílit na konkrétní část populace a rozdat veškeré letáky.

Fotografie z akce

Další vybrané reference