FAQ

Pronájem lidí > Naše akce > Guerilla Incheba

Kontaktujte nás

Guerilla Incheba

Naše řešení

  Pro akci byla vybrána stanice metra Letňany, kam přijíždí většina návštěvníků konkurenčního veletrhu. Zde walkingboardisté aktivně rozdávali letáky a informovali o probíhajícím veletrhu. Aby bylo na akci dostatečně upozorněno, promotéři měli na zádech walkingboardy s nápisem „Jste tu špatně. Veletrh Interbeauty je v Holešovicích“, což poutalo nejvíce pozornosti. Hned první den akce se walkingboardistů všimla také konkurence. Shodou okolností byli promotéři i s walkingboardy politi vodou. Po dohodě s klientem jsme se rozhodli v akci nejen pokračovat, ale celý incident také využít k vygenerování žádoucí publicity. Byla tak obratem vydána tisková zpráva, která byla rozeslána relevantním marketingovým a ekonomickým médiím s tím, že zde byl dán také prostor k vyjádření klienta. Druhý den se tak v prostorách stanice metra Letňany objevili promotéři konkurence. Byli však brzy vykázáni městskou policií, protože neměli, na rozdíl od našich walkingboarditů, povolení k promo aktivitám v prostorách MHD.

Výsledek kampaně

Akce byla klientem hodnocena s povděkem. Bylo efektivně rozdáno cca 6500 letáků. Incident se podařilo využít k žádoucí publicitě a podpoře veletrhu klienta. Rozhodující bylo i povolení k rozdávání letáků v prostorách metra, které bylo rozhodujícím náskokem před konkurencí.

Fotografie z akce

Další vybrané reference

Distribuce letáků pro PSN

Hostesky v triku s logem PSN rozdávají letáky ve vybraných lokalitách.

celý příspěvek

Promo pro Flixbus

Promokampaň k uvedení nové přepravní společnosti.

celý příspěvek

Den dětí v OD Kotva

Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče s řadou interaktivních atrakcí. Velkou show předvedli záchranáři ...

celý příspěvek